Usporedba između A & A2 | što je bolje
Računalna tehnologija
00
Jednom davno izdavači su shvatili da u doba računala i ručnog rada papirnate knjige nisu osobito zanimljive.